Solat Sunnah witir artinya ?

Solat Sunnah witir artinya ?

Jawabannya akan kakak paparkan berikut ini.

Witir secara bahasa artinya ganjil. Solat sunnah witir adalah solat sunah yang mengikuti solat malam yang dikerjakan dalam rakaat ganjil. Boleh 3, 5, dan seterusnya. Adapun cara mengerjakannya setiap 2 rakaat salam kemudian yang terakhir 1 rakaat.

Disclaimer:Jawaban yang disediakan di atas hanya untuk digunakan oleh orang tua siswa dalam memandu proses belajar online anak.Mudah-mudahan soal dan jawaban di atas bisa membantu adek-adek dalam belajar sehingga menjadi anak yang cerdas dan bermanfaat bagi negara, agama, nusa dan bangsa.