Salah satu fungsi zakat adalah ?

Salah satu fungsi zakat adalah ?

Salah satu fungsi zakat adalah meringankan beban ekonomi orang lain. Amalan zakat juga membantu peredaran harta sehingga tidak menumpuk pada segelintir orang. Dengan demikian, zakat dapat mencapai kesejahteraan umat.

Disclaimer:Jawaban yang disediakan di atas hanya untuk digunakan oleh orang tua siswa dalam memandu proses belajar online anak.Mudah-mudahan soal dan jawaban di atas bisa membantu adek-adek dalam belajar sehingga menjadi anak yang cerdas dan bermanfaat bagi negara, agama, nusa dan bangsa.